Các giá trị cốt lõi tòa nhà Estar luôn hướng đến:

- Sự rõ ràng: Giữa một “rừng” văn phòng cho thuê trên thị trường hiện nay, chúng tôi luôn tạo nên nhiều sự nổi bật và để lại ấn tượng với khách hàng? Công ty luôn lắng nghe ý kiến khách hàng để không ngừng cải thiện, phát triển và định hướng rõ ràng vì mục đích dài lâu.

- Tầm nhìn và sự tham vọng: Giúp nhân viên trong công ty không ngừng nỗ lực để hoàn thành mục tiêu chung. Ngoài ra, mỗi cá nhân sẽ có định hướng nâng cao năng lực bản thân, phát triển toàn diện để ngày càng thành công hơn tạo niềm tin cho khách hàng có ấn tượng tốt đẹp.

- Thích nghi với thay đổi: Công ty luôn hạn chế ảnh hưởng và tác động quá nhiều của sự thay đổi từ thị trường. Muốn thành công và tiếp tục thành công, chúng tôi luôn có sự thích ứng tuyệt vời với thị trường để khẳng định giá trị thực tại của mình.

- Sự đồng cảm: Giúp tạo ra sợi dây liên kết mạnh mẽ giữa công ty và khách hàng, giữa công ty với xã hội, giữa nhân viên với nhân viên, giữa nhân viên với cấp trên, từ đó vì mục tiêu chung mà phấn đấu, hoàn thành tốt sứ mệnh.

Như vậy có thể thấy rằng giá trị cốt lõi là nền tảng, là chìa khóa quan trọng nhất để tạo nên sự thành công và phát triển của Estar chúng tôi.

Xây dựng giá trị cốt lõi là chìa khóa thành công

Từ khóa: tòa nhà estar, văn phòng cho thuê quận 3, văn phòng cao cấp, tầm nhìn phát triểnsứ mệnh estarvăn phòng làm việc